sztandary osp cena
Sztandary szkolne i osp
Sztandary OSP i proporce MDP
są specjalnością naszej rodzinnej firmy od roku 1948
Sztandary
Jeśli chcesz
nowy sztandar OSP,

kopię starego sztandaru,

zmienić stronę sztandaru,

lub tylko zapytać o ceny

to dzwoń

503-593-752

albo napisz

e-mail
Sztandary haftowane
Sztandary strażackie OSP i PSP haftujemy nieprzerwanie już od 66 lat ...
         Sztandary, zarówno dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych jak i Państwowej Straży Pożarnej wykonujemy od chwili
powstania naszej rodzinnej firmy, tj. od roku 1948. Tych kilkadziesiąt
lat pracy dla Strażaków dało nam niezwykle bogate doświadczenie
zawodowe.

       Sztandary haftujemy technikami tradycyjnymi i nie stosujemy
haftu komputerowego. Wykonujemy  zamówienia zgodnie z
życzeniami Klientów, zarówno ściśle według przepisów ZG ZOSP,
jak i wprowadzając proponowane modyfikacje, tyczące np. wizerunku
św. Floriana, treści napisów, kroju lub wielkości liter, czy zupełnie
innych dodatkowych elementów jak herby, ornamenty, dyskretne
napisy o fundatorze czy umieszczaną wewnątrz wieńca laurowego
liczbę lat istnienia danej jednostki w momencie nadania sztandaru.

       Sztandary dostarczamy z kompletnymi drzewcami i na życzenie z
różnymi akcesoriami (np. grawerowane gwoździe, szarfy, etc.).  
Umowę na wykonanie sztandaru można podpisać z nami zarówno w siedzibie firmy, jak i korespondencyjnie.

Zapewniamy projekt sztandaru niezbędny do złożenia w odpowiedniej instancji Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na życzenie Klienta zamówiony sztandar możemy dostarczyć przesyłką kurierską. Koszt tej dodatkowej usługi nie przekracza 100,- zł.
Aktualizacja
2
5 listopada 2013 roku
Sztandar strażacki. ŁódŸ.
FIRMA RODZINY MIERZEJEWSKICH OD TRZECH POKOLEŃ.
Sztandary haftowane OSP i PSP Białystok Olsztyn Toruń Bydgoszcz